Imprezy integracyjne

Zarządzanie szkoleniami

Kurs menedżerów szkoleń

Program:
 1. Rola działu szkoleniowego
  • Definicja efektywnego szkolenia
  • Typy kultur szkoleniowych
  • „Kwintet szkoleniowy”
 2. Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych w praktyce kadrowej:
  • Zakres (organizacyjny, stanowiskowy i indywidualny)
  • Cele badania potrzeb szkoleniowych
  • Narzędzia badawcze
  • Wywiad jako narzędzie badania potrzeb
 3. Proces projektowania szkolenia
  • Formułowanie celów szkoleniowych
  • Metody treningowe
  • Rodzaje opcji treningowych i kryteria ich doboru
  • Programy szkoleniowe
 4. Organizacja szkoleń
  • Przygotowywanie oferty dla wykonawcy
  • Logistyka szkoleń
  • Kosztorys wydarzenia treningowego
  • Planowanie budżetu szkoleniowego
  • Negocjacje kontraktów z wykonawcą
 5. Projektowanie transferu szkoleń w miejsce pracy
  • Rola kierowników w procesie szkolenia
  • Plan rozwoju kompetencji
  • Metody wzmacniania transferu
 6. Projektowanie metod i narzędzi oceny efektywności szkoleń
  • Poziomy oceny efektywności szkoleń
  • Narzędzia oceny efektywności.
Czas trwania: 3 dni
Adresaci:
 • Menagerowie

Trening trenerów

Program:
 1. Moduł 1 – Kompetencja trenera
  • osobiste środki oddziaływania
  • poczucie własnej wartości i struktura potrzeb
  • indywidualny katalog wartości
  • moja postawa jako trenera
  • profesjonalna praca z zastosowaniem Feedback
 2. Moduł 2 – Komunikacja
  • podstawy komunikacji i obserwacji
  • pytania – klucz do rozmowy
  • odpowiedzi na sprzeczne zdania
  • dialog kontrolowany
 3. Moduł 3 – Kierowanie procesem nauczania
  • otwarcie szkolenia
  • podstawy nauczania
  • potrzeby nauczania i aktywności różnych indywidualności w procesie nauczania
  • zasady opracowania i przekazania materiału dydaktycznego – równowaga między celem nauczania i potrzebami uczestników
  • trening jako system: cele przedsiębiorstwa – cele pracy
  • Cele nauczania
  • formy informacji zwrotnej dla trenera
  • formy ustawienia stołów i ich znaczenie
  • zakończenie i podsumowanie
  • praktyczne wykonanie ćwiczeń
 4. Moduł 4 – Media
  • tablice i bloki „flipchart”
  • video i rzutniki (tradycyjny i multimedialny)
  • wykorzystanie kamery video
  • kreatywne metody nauczania
  • odegranie scenek rodzajowych
 5. Moduł 5 – Prezentacje uczestników
  Każdy z uczestników prezentuje 45-minutową sekwencję szkoleniową.

  Tematy:

  • podstawy komunikacji i obserwacji
  • ja a inni (Feedback/informacja zwrotna)
  • droga informacji
  • dialog kontrolowany
  • płaszczyzna merytoryczna i płaszczyzna osobista
  • droga do dobrych stosunków międzyludzkich
  • współpraca w zespole
  • interakcja skoncentrowana na określony temat
  • burza mózgów
  • pytania – klucz do rozmowy
  • wartość metody sprzeciwu w procesie komunikacji – Aktywne Słuchanie

Każdy uczestnik sam trenuje podstawy komunikacji. Po treningu każdy uczestnik otrzymuje informacje zwrotne.
Uczestnicy poznają możliwości pracy z podręcznikiem dla uczestników i trenera.
Ważnym elementem jest zarządzanie czasem podczas szkolenia – ćwiczenia ułatwiające zastosowanie teorii w praktyce.
Indywidualny Feedback o sposobie prezentacji i własnym oddziaływaniu na innych.
Video, nagrywane dla każdego, pokazujące postępy w nauce. Jest dokumentacją osobistego sukcesu.

Czas trwania 2 dni
Adresaci:
 • Kurs przeznaczony jest dla osób, które pragną zdobyć lub udoskonalić swoje umiejętności pracy z grupami i zespołami (trenerzy, nauczyciele, instruktorzy grupowi, prezenterzy, terapeuci grupowi, menedżerowie, kierownicy zespołów itp.)

.