Imprezy integracyjne

Negocjacja, sprzedaż, obsługa klienta

Sztuka profesjonalnej sprzedaży

Program:
 1. Proces Sprzedaży
 2. Typowe Błędy w Nawiązywaniu Kontaktu z Klientem
 3. Postępowanie na Etapie Rozpoczęcia Obsługi  Klienta – Komunikacja w Biznesie
  • Pierwsze wrażenie
  • Własna prezentacja
  • Elementy savoir-vivre sprzedawcy
  • Komunikacja niewerbalna – mowa ciała.
 4. Kontakt Telefoniczny z Klientem – Głos Jako Narzędzie Wyrażania Emocji
 5. Prowadzenie Rozmowy z Klientem
  • Zadawanie pytań
  • Aktywne słuchanie
 6. Asertywność w Komunikacji
 7. Radzenie Sobie w Trudnych Sytuacjach z Klientem
  • Postępowanie w przypadku reklamacji
  • Radzenie sobie ze stresem
  • Radzenie sobie z krytyką i manipulacją
 8. Negocjacje Sprzedażowe
 9. Typologia Klientów
  • Dostosowanie strategii do rozmówcy
  • Określenie i charakterystyka typów klientów
  • Trudny klient
Czas trwania 2 dni
Adresaci:
 • wszyscy, którzy sprzedają produkty lub usługi, handlowców, przedstawicieli handlowych różnych branż.

Negocjacja handlowe

Program:
 1. Przygotowanie do negocjacji
  • Wyznaczanie celu,
  • Merytoryczne i psychospołeczne przygotowanie się do negocjacji
  • BATNA (fazy negocjacji, porozumienie końcowe),
  • STRATEGIA (efekt góry lodowej, taktyki negocjacyjne, cechy dobrego negocjatora, zasady negocjacji).
 2. Style negocjacyjne
  • Moje nastawienie do negocjacji,
  • Kooperacyjny, miękki, twardy,
  • Strategie i chwyty w kontaktach z innymi,
  • Presja, kiedy ją stosować i jak jej unikać,
  • Analiza transakcyjna czyli postawy jakie przyjmujemy w biznesie.
 3. Negocjacje właściwe
  • typy i składniki negocjacji,
  • porównanie typów negocjacyjnych,
  • zasady negocjacji,
  • chwyty negocjacyjne,
  • arkusz analizy wyników (dodatek),
  • podstawowe błędy negocjacyjne.
 4. Osobowość w negocjacjach
  • Opis osobowości
  • Ewolucja osobowości i cech,
  • Mój typ osobowości,
  • Moje silne i słabe strony,
 5. Taktyki manipulacji
  • Techniki radzenia sobie z manipulacjami
  • Akceptowanie komplementów,
  • Zamiana oceny na opinię,
  • Demaskowanie aluzji, manipulowanie czasem, kompetencjami decyzyjnymi, faktami.
 6. Umiejętność przewidywania zachowań manipulacyjnych
Czas trwania 2-3 dni
Adresaci:
 • Szkolenie przeznaczone jest dla: przedsiębiorców, kadry menedżerskiej – w szczególności dla osób odpowiedzialnych za działy handlowe, w tym za dokonywanie zakupów, kierowników zespołów handlowych, pracowników działu marketingu, pracowników działów handlowych.

Profesjonalna obsługa klientów

Program:
 1. Kryteria skutecznych standardów obsługi klientów
 2. Etapy obsługi: nawiązanie pierwszego kontaktu, rozmowa-obsługa, zamknięcie
 3. Nawiązanie pierwszego kontaktu:
  • Etapy. Komunikacja niewerbalna – wygląd zewnętrzny, głos, postawa, mimika, gestykulacja.
  • Efekt pierwszego wrażenia – kreowanie dobrego wrażenia.
 4. Rozmowa – obsługa:
  • Standardy kulturowe i firmowe w rozmowie handlowej i bsłudze klientów,
  • Komunikacja werbalna
  • Umiejętność aktywnego słuchania oraz zadawania pytań.
  • Etykieta w obsłudze telefonicznej
 5. Zamknięcie
  • Moment, w którym należy rozpocząć etap zamknięcia. Techniki zamknięć.
 6. Typologia Klientów:
  • Rozpoznawanie typów klienta oraz dopasowywanie do nich stylu obsługi.
 7. Radzenie sobie z sytuacjami trudnymi
  • Trudny klient. Agresywny, niezadowolony, zawsze na „NIE”. Rozpoznawanie gier i manipulacji w procesie obsługi klienta,
Czas trwania 2 dni
Adresaci:
 • Szkolenie adresowane jest do osób będących w bezpośrednim kontakcie z klientem, pracowników działów obsługi klienta, osób nadzorujących działania sprzedawców, telemarketerów, osób odpowiedzialnych za obsługę procesu reklamacyjnego.

Zarządzanie sprzedażą i coaching

Program:
 1. Menedżer Sprzedaży jako lider
  • Przywództwo a kierowanie.
  • Role przywódcy w zespole sprzedażowym.
  • Kreowanie wizji jako narzędzie przywódcze.
 2. Komunikacja w zespole sprzedażowym
  • Budowanie relacji jako element przewodzenia.
  • Przegląd użytecznych narzędzi komunikacyjnych.
  • Budowanie wizerunku menedżera sprzedaży.
  • Informacja zwrotna narzędziem wpływu
 3. Style kierowania zespołem handlowym
  • Preferowany styl kierowania i jego konsekwencje.
  • Dostosowywanie stylu kierowania do poziomu dojrzałości przedstawiciela handlowego.
  • Style preferowane a style pożądane.
 4. Motywowanie w zarządzaniu zespołem sprzedażowym
  • Rola motywowania w sprzedaży.
  • Konieczność integracji celów sprzedażowych (zarządzanie przez cele) z celami indywidualnymi.
  • Konsekwencje mojego sposobu motywowania.
  • Czynniki motywujące i higieny. Test motywacji.
  • Motywowanie poza finansowe
 5. Planowanie i kontrola
  • Sprawne i efektywne kontrolowanie pracy zespołu
  • Umiejętne planowanie i organizowanie pracy zespołu w perspektywie miesiąca, tygodnia, dnia
  • Wypracowanie efektywnego systemu raportowania o efektach pracy przez handlowców.
 6. Coaching sprzedawców
  • Dlaczego coaching w firmie się opłaca
  • Proces coachingu jako inwestycja
  • Cele coachingu.
  • Cechy i warsztat coacha
  • Etapy przeprowadzania coachingu – jak wygląda kolejność działań w procesie wspierania?
  • Efektywność coachingu.
Czas trwania 2 dni
Adresaci:
 • Dla osób, które są menedżerami, trenerami, coachami, pracownikami
 • działów HR oraz wszystkich tych, którzy chcą świadomie dbać o rozwój własny oraz swoich podwładnych.

Przechwytywanie klientów konkurencji

Program:
 1. Stosowane metody kontaktu z klientem. Skuteczność metod.
  • kontakt telefoniczny
  • kontakt listowny
  • kontakt poprzez mail
  • kontakt osobisty
 2. Metody przechwytywania klientów konkurencji
  • postępowanie w pozyskiwaniu klientów obsługiwanych przez konkurencję
 3. Strategia pozyskiwania klientów
  • umiejętne połączenie metod, gwarancją sukcesu w pozyskiwaniu klienta
  • kroki postępowania
 4. Pozyskiwanie nazw, adresów, telefonów oraz informacji na temat potencjalnych Klientów.
  • Telefoniczny „wywiad” na temat Klientów.
 5. Tworzenie oferty „nie do odrzucenia”
  • zasady konstruowania oferty
  • pisownia, język, styl
  • sprzedaż „ceny”
 6. Telefoniczna „sprzedaż” spotkania.
  • zasady rozmów telefonicznych z klientem
  • umiejętność dostosowania się do rozmówcy
  • inicjatywa w rozmowie telefonicznej
  • zakończenie rozmowy
 7. Klasyfikacja klientów
  • tworzenie karty klasyfikacyjnej klientów
 8. Metody prowadzenia rozmów z klientem
  • zasady prowadzenia rozmów: otwarcie rozmowy, analiza potrzeb, prezentacja, przezwyciężanie zastrzeżeń, zamkniecie.
 9. Wytworzenie emocji u klienta
  • emocje pozytywne
  • czy warto jest tworzyć emocje negatywne?
 10. Niekonwencjonalny kontakt po sprzedaży
  • socjotechniki stosowane przez sprzedawców
  • przykłady Joe Girard’a jako najlepszego sprzedawcy na świecie
Czas trwania 2 dni
Adresaci:
 • Handlowcy, przedstawiciele handlowi oraz osoby pozyskujące nowych klientów.