Imprezy integracyjne

Księgowość i finanse

Podatek PIT i CIT

Program:
 1. Przychody z działalności gospodarczej
  • moment powstania przychodu;
  • rodzaje przychodów z działalności gospodarczej;
  • katalog wyłączeń z przychodów.
 2. Zwolnienia przedmiotowe.
 3. Koszty uzyskania przychodów
  • potrącalność kosztów w czasie;
  • koszty uzyskania przychodów z tytułu odpisów amortyzacyjnych;
  • wydatki nie uznane za koszty,
  • różnice kursowe.
 4. Szczególne zasady ustalania dochodu.
 5. Odliczenia od dochodu i podatku.
 6. Tryb i termin rozliczeń podatku dochodowego.
 7. Interpretacje Min. Fin. i orzecznictwo SA.

Podatek dochodowy od osób prawnych – zmiany na 2009 r.

 1. Nowe regulacje w zakresie przychodów i kosztów uzyskania przychodów.
  • nieodpłatne świadczenia,
  • koszty wynagrodzeń,
  • zaniechane inwestycje.
 2. Różnice kursowe
 3. Darowizny na działalność charytatywną.
 4. . Potrącalność kosztów
 5. Dochody kapitałowe – przekształcenie spółek kapitałowych w spółki osobowe.
 6. Tryb rozliczania zaliczek na podatek dochodowy.
Czas trwania 2 dni
Adresaci:
 • pracownicy działów księgowo-finansowych

Analiza finansowa i zarządzanie finansami w firmie

Program:
 1. Równowaga finansowa firmy
 2. Czynniki wpływające na równowagę w firmie
 3. Analiza finansowa i wskaźnikowa firmy oraz kontrahenta
 4. Płynność finansowa jako element równowagi finansowej
 5. Zysk finansowy w aspekcie pomiaru działalności
 6. Zarządzanie kosztami a planowanie finansowe
 7. Zarządzanie majątkiem obrotowym
  • zarządzanie należnościami, zobowiązaniami
  • zarządzanie ryzykiem kredytowym,
  • zarządzanie zapasami,
  • jaką politykę kredytową powinna stosować firma,
  • ocena pracy handlowców/przedstawicieli handlowych (analiza wyników, marży, efektywnej wizyty, analiza odchyleń)
 8. Dylematy zarządzania w warunkach zagrożenia oraz tworzenie systemów zapobiegania powstawaniu zagrożeń
 9. Metody wczesnego ostrzegania przed kryzysem w firmie
  • metody amerykańskie
  • metody europejskie
  • metody japońskie
 10. Metody prognozowania zagrożeń
 11. Analiza metod scoringowych
 12. Analiza metod wskaźnikowych
 13. Wstęp do wdrożenia zrównoważonej karty wyników
Czas trwania 2 dni
Adresaci:
 • Kadra zarządzająca każdego szczebla (od najwyższego do operacyjnego).
 • Pracownicy odpowiedzialni za przygotowanie informacji niezbędnych do podejmowania decyzji na różnych szczeblach zarządzania.
 • Właściciele firm